search
 
Meiga Esconxuro
Meiga Esconxuro
Polo ar da sorte que escorrenta a morte; pola auga da vida que sanda a ferida; pola herba moura que busca a tesoura; pola pedra do raio que mata ao meigallo.

Por el aire de la suerte que ahuyenta la muerte; por el agua de la vida que sana la herida;